6. Večeře Páně - děkování

Kniha: Václav Vacek: Pozvání k Večeři Páně, Vyšehrad 2008
Kapitola: 6. Večeře Páně - děkování

Datum: 1. 1. 2008
Text obsahuje následující odkazy:
Lk 17,16;
J 11,41;
J 15,15;
Iz 7,15;
Mt 12,50;