3. Památka Večeře Páně

Kniha: Václav Vacek: Pozvání k Večeři Páně, Vyšehrad 2008
Kapitola: 3. Památka Večeře Páně

Datum: 1. 1. 2008
1 Kor 11,23-26; - str. 25
Ex 12,14; - str. 26
1 Kor 11,26;
Mk 1,15; - str. 27
Lk 22,15-18; - str. 28
Zj 22,17.20;