1. neděle adventní

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Lk 17,34-37 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Iz 2,1-5; Řím 13,11-14; Mt 24,37-44
Datum: 1. 12. 2013
Začínáme další liturgický rok svého života. /1
Vzpomínáte, jak před rokem jedni čekali konec světa a druzí pak na leden slibovali novou a lepší epochu lidstva díky přízni vyšších mocností a díky zvlášť příznivým okolnostem kosmu? Nezanedbatelné množství lidí těmto předpovědím věřilo.
My jsme vsadili na jinou cestu a vydali se po ní.
 
V 1. kap. Izaiáše (Iz 1) je Izrael kárán za svou svévolnost a náboženské pokrytectví. „Z duše nenávidím vaše pobožnosti a oběti. Učte se dobru, spravedlnosti a milosrdenství k potřebným!
Jste prostituti. Budu vás soudit, odsoudím hříšníky. 
V 2. kap. – v prvním čtení – slyšíme, k čemu a jak bude očištěný Jeruzalém sloužit ostatním národům. Kdo chce patřit do božího města, do božího lidu, ať chodí v Hospodinově světle!
 
Druhé čtení mluví ve stejném duchu – Ježíš je pro nás světlem, nemusíme tápat v temnotě ... 
 
V evangeliu Matoušově, na konci Ježíš vybízí své učedníky k bdělosti. To upozornění a varování stačí.
Po přečtení evangelia říkáme: „Bože, slyšeli jsme tvá slova, děkujeme za ně“.
 
V pátek naříkala naše milá paní katechetka, že její práce nenese mnoho ovoce. (Výborně učí, umí to s dětmi a má je ráda, ale řada dětí chodí sice na náboženství, ale rodiče do kostela nejdou. To, co paní katechetka pracně zasévá, nikdo doma nezalévá a neukazuje dětem, jak důležité je objevovat boží přátelství a udržovat je.)
Utěšoval jsem ji: „Ježíš na tom byl podobně. Ale všimni si, že lidi nerozmazloval. Řada lidí potkala Ježíše jen jednou v životě. Kdo ho rozpoznal jako velkou osobnost, kdo chtěl, mohl se jím nechat nasměrovat a  vryl si Ježíšova slova do paměti. Kdo nechce, ať nechá být.
To my pořád lidem nadbíháme a přemlouváme je. Ježíš si byl vědom, jakou jeho slovo má cenu.
,Umíš číst? Četl jsi, že kouření ničí zdraví? Četl.´ 
Je na odpovědnosti každého z nás, jak si Božího slova ceníme.“
 
V loňském církevním roku jsme si prošli 52 vyučovacích lekcí z evangelia Lukášova a dalších míst Písma. To je nevyčíslitelné bohatství.
 
Je otázkou, nakolik je lidstvo poučitelné, ale my nepatříme mezi nepoučené!
 
Jsme víc poučeni než lidé před námi (a před „první potopou“). Jestli někdo opět hromadně likviduje nevinné lidi: „Desetkrát, běda mu“. Věděl o strašných hromadách mrtvol, které po sobě zanechaly totalitní režimy.
Jestli zločince z bývalé Jugoslávie neusvědčil soud v Haagu, neznamená to, že ujdou spravedlivému trestu. 
 
Ježíš nám řekl, že jsme Bohem pozváni do nebeského království, smíme být jeho společníky. 
Nabízí nám pomoc, ukázal nám cestu, víme, jak se tam dostat.
 
Když Noe stavěl archu, lidi se mu smáli ...
Nakolik my – kteří se Kristem zaklínáme – bereme Ježíšova slova vážně, když nám něco říká?
 
Podobenství o služebnících čekajících na svého pána nás upozorňuje jak se připravit na setkání s Bohem. Víme, že se kdykoliv můžeme objevit před Bohem a „nebeskou bránou“. /2
„Dva budou dělat jednu práci, dva budou ležet na jedné posteli (Lk 17,34), jeden bude vzat a druhý ponechán.“
 
Hrozím se, kdyby 50% lidí nevešlo. V každém případě chci být vzat dovnitř.
Bylo by víc než škoda, kdyby nám bylo řečeno: „O tebe nestojíme, nemáš charakter, kazil bys nám naše soužití“.
 
Ježíš učí zajímavým a zábavným způsobem, řekl: „Co byste udělali, kdybyste se dozvěděli, že vám chtějí zloději vykrást dům?“
Zkuste doma hlavě rodiny položit tuto otázku. Nebo řekněte některému dítěti, ať vám tuto otázku položí.
Zažijete něco zajímavého. 
Přistupme pokorně na Ježíšovu hru, na jeho způsob vyučování (slovo pokora přece v našich kruzích používáme). /3
 
Majetek a peníze si ohlídat umíme.
Kdyby nám někdo vykradl dům, bylo by to neštěstí.
Ale jsou větší poklady. Kdyby nám někdo vykradl naše manželství, byla by to nenahraditelná katastrofa. Když někomu podkope manželství jeho partner, je to často nezhojitelná rána (i pro děti). Mnohokráte jsem slyšel od toho, který se v manželství opravdu snažil víc: „Jakou cenu má můj život a mé životní snažení?“

                      (Slyšíte v tom ozvěnu Ježíšových nářků?) /4

 

Neodvažuji se vám položit druhou, ještě důležitější otázku: „Co děláš pro budování vašeho manželství“?

To je otázka do zpytování svědomí. To samozřejmě patří také do adventní přípravy.

Kdo se odváží odpovědět druhému, z toho bude mít Ježíš radost.   

 

Jen ten, kdo odpoví na obě otázky, si může položit třetí otázku:

           Víš, že ti někdo může vykrást vztah s Bohem?        –   Kdo?

           Víš, že si sám můžeš podkopat vztah s Bohem?      –   Čím?

           Víš, že můžeš vztah s Bohem zanedbat?                  –   Jak?

 

Kde o tom všem Ježíš mluví? /5

 

Židé se na Mesiáše těšili, a přesto se s ním mnozí minuli ...

Ježíšovi učedníci udělali řadu chyb, ale s tím Bůh počítá, Ježíš se nad to povznesl (velké přátelství unese i zradu). Učedníci o Ježíše velice stáli, i když přátelství s ním pro ně bylo náročné.

 

My se můžeme z chyb apoštolů poučit.

Jak se pozná dobrý Ježíšův učedník? Promysleme si to.

 

- Visí mu na rtech, aby mu neuteklo ani slovíčko. Tak to dělala Ježíšova matka.

- Nenechává ujít dobrou příležitost. /6

  Např. když ho napadne důležitá myšlenka, otevře si k tomu Písmo, aby tu myšlenku domyslel, dotáhl,

  nejasnost řešil a ptal se. 

 

Jsou pro nás Ježíšova slova životně důležitá, nebo je jen okouříme kadidlem své zbožnosti a jdeme dál?

Jakou cenu pro nás má Boží slovo? Buďme upřímní, nelžeme sobě ani Bohu. 

 

Lehce se řekne: „Těším se na setkání s Bohem“, a tak bychom to měli říkat. Jen je důležité vědět, že setkání s Ježíšem může ledaskoho zklamat.

Mnoho lidí si vůbec nepřipouští, že by setkání s Bohem pro nás mohlo být šokem (Bůh má přece jiné názory).

Bude to setkání příjemné nebo nepříjemné?

V Matoušově podobenství „o posledním soudu“ jsou překvapeni všichni, ti po levici, i ti po pravici.

 

Nevěstou je děvče, které má vážnou známost. Slušná nevěsta se snaží svému snoubenci porozumět a přiblížit se mu. Připravuje se do manželství.

 

Co očekáváme od letošního Adventu?

----------------------

Poznámky:

                  /1     Čas je pro mě čím dál víc cennější. Nové začátky jsou důležité a povzbudivé – pro novou příležitost. Pro nás není Silvestr k tomu, abychom ještě snědli a vypili to, co jsme během roku nestihli. Do nového roku vstupujeme obohaceni Vánocemi a Adventem. 

 

                  /2     Je dobře, že nevíme, kdy to bude, nemusíme se bát a nemusíme nic odkládat. Je škoda nevyužít příležitostí k dobrému.

 

                  /3     Víme, jak se dnes vykrádají byty. Třeba v době dovolené, nebo v noci. Nebo u starých lidí. Máte doma nějaké zabezpečení? Jak se jiní lidé zabezpečují a pojišťují?

Nastoupíme-li do vlaku a někteří lidé se nám zdají podezřelí, zkontrolujeme si peněženku. Bláhový, kdo se vypraví do nějaké tlačenice lidí a nemá peníze zabezpečené.

 

                  /4     Např.: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!“ (Mt 23,37)

 

 

                  /5     Např. v podobenství o rozsévači (nepřehlédněte Ježíšův výklad podobenství). 

 

                  /6     Říkáme: „Ten si nenechá ujít jediný fotbalový zápas, televizní noviny, dobrý koncert, návštěvu hospody, jedinou přednášku …“