Jakou největší chybu udělali lidé v Ráji

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Příloha k Přípravě k biblickým textům na neděli 11. února 2018

Datum: 11. 2. 2018
Přátelé, nabídl jsem kontrolní otázku našeho biblického vzdělávání: „Jakou největší chybu udělali lidé v Ráji?“
(Vícekráte jsme o tom mluvili. Vám, kteří jste to nečetli nebo neslyšeli, se omlouvám, že prozrazuji výsledek, místo abych zadal přesnější úlohu.)
Téma je na několik biblických hodin.

K porovnání nabízím stručnou odpověď.

S Božím vyučováním nakládáme neuctivě a povrchně o to víc pyšně.
Ve vyučování o Božím přátelství má smysl začít básní o stvoření, abychom poznali své jedinečné a cenné postavení před Bohem.
Vyprávění o zahradě Eden (Rozkoš) je překvapující a skvostné. Za každým slovem popisu stojí velké bohatství.
To, co si vládcové a božstva nechávala výhradně pro sebe, Tvůrce dává lidem … 
Zahrada Eden je kultivovaným prostorem ... (I my připravujeme dětem bohaté prostředí.)
Nejcennějším bohatstvím je Strom života (v mýtech a pohádkách popisovaný např. živou vodou a kamenem mudrců) – Bůh s námi překvapivě mluví, stojíme mu za jeho péči a vyučování, nabízí nám jedinečné přátelství navždy …

Je nemoudré, po kapitole o Edenu, pokračovat líčením o prvním selhání lidí (Bible se nemá číst „popořádku“). Měli bychom pokračovat dějinami praotců, od Gn 12 kap., a pak smlouvou za Mojžíše. S předškolními dětmi také nemluvíme o zločinech a válkách (až později se objeví otázka: „Kde se bere zlo?“). 

Vyprávění o selhání lidí v Edenu patří mezi čtyři hlavní typy hříchů (s bratrovraždou, potopou a stavěním města a chrámu – věže bez Boha), které stále opakujeme. (Ty tři následující ukazují na další pokračování svévolnosti z Edenu.)
Písmo nás vede k hledání příčin našich selhání. Co se stalo, že lidé dali na někoho, kdo do Ráje nepatří a pomlouvá jejich nejlepšího přítele?
Nejedli ze Stromu života – zanedbali vztah s Hospodinem. Je to podobné jako v manželství.
Všechna ostatní selhání – popisovaná příběhem v Ráji – jsou důsledkem této příčiny.
Stejnou příčinu mají naše selhání – až po vraždu Mesiáše.
                                                                                                                      Václav Vacek