Hospodin povstal jako soudce proti sebejistotě lidu