Druhá biblická zpráva o stvoření (Genesis, 6. část)