Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé