Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal