V něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem