Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným