Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou