Uzdravení slepého v Betsaidě, Petrovo vyznání a úvahy o následování