Nasycení pěti tisíců, Ježíšova chůze po vodě a uzdravování v Genezaretu