Přikázání vzájemné lásky a předpověď Ježíšova odchodu i Petrova zapření