Znamení odmítnuté a darované

Text obsahuje následující odkazy:
Dt 13,1-12;
Iz 7,1-15 (najít předchozí, další);
Mt 12,38n;
Iz 7,13;
2 Kr 16,5-20;
2 Kr 16,15;
Ž 115,1-8;
Iz 7,9 (najít předchozí);
Iz 7,11;
Sd 6,17-24;