Pavéza pravdy

Text obsahuje následující odkazy:
Ž 91,1-6.14-16;
Ž 91,4;
Ž 5,13;
Zj 22,20;