Mlčící Bůh

Text obsahuje následující odkazy:
1 Kr 19,8-18;
Ž 28,1;
Ž 115,16;
Ž 88,4b-6;
2 Pt 3,9;
Iz 43,1;