Pavel Chalupníček: Apoštolský koncil: srovnání textů

Tento text není publikován na našem webu.
Přejít na web www.getsemany.cz a zobrazit text Pavel Chalupníček: Apoštolský koncil: srovnání textů - Getsemany


Text obsahuje následující odkazy:
Římanům 2,29;
Ga 2,1;
Ga 2,3;
Sk 15,24;
Sk 15,30;
Sk 15,24;
Ř 10,4;
Ga 2,6;
Mt 16,18;
Gal 2,12;
Ga 6,12;
Řím 2,29;
Gal 2,12;