Irena Kopicová: Proč jsem proti eutanazii

Zdroj: Getsemany - texty z časopisu Getsemany
Podtitul: Getsemany 229 - léto 2011
Hledaný citát: Jan 13,31-33a.34-35 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání

Datum: 1. 7. 2011

Tento text není publikován na našem webu.
Přejít na web www.getsemany.cz a zobrazit text Irena Kopicová: Proč jsem proti eutanazii - Getsemany


Text obsahuje následující odkazy:
Ex 20,13;
Dt 5,17;
Ex 23,7;
Gn 9,6;
Dt 32,39;
Mt 5,17;
Mt 5,21;
Mk 10,19;
L 18,20;
Jk 2,11;
Mt 22,39;
Mk 12,31;
L 10,27;
J 13,34;
J 15,12;
Ř 13,9;