Základ každého úřadu

Zdroj: Getsemany - texty z časopisu Getsemany
Podtitul: Getsemany 221 - listopad 2010

Datum: 5. 11. 2010

Tento text není publikován na našem webu.
Přejít na web www.getsemany.cz a zobrazit text Základ každého úřadu - Getsemany


Text obsahuje následující odkazy:
Ž 96,13;
Ž 72;
Dt 15,4;
Mk 6,8;
Mk 10,42;
Mk 10,45;
L 8,2;
Mk 15,40;
Mt 27,56;
J 20,11-18;
Mt 28,9;
Mk 16,9;
Lk 24,1-10;
J 11,27;
Mt 16,16;
1 Te 5,11-12;
1 K 16,15-16;
1 K 12,28;
Ř 16;
Sk 16;
Ga 3,28;
1 K 12,13;
Ž 82;