Maria Clara Lucchetti Bingemer: Křest jako zdroj úřadu křesťanské služby

Zdroj: Getsemany - texty z časopisu Getsemany
Podtitul: Getsemany 220 - říjen 2010
Hledaný citát: Mt 18,15-20 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání

Datum: 1. 10. 2010

Tento text není publikován na našem webu.
Přejít na web www.getsemany.cz a zobrazit text Maria Clara Lucchetti Bingemer: Křest jako zdroj úřadu křesťanské služby - Getsemany


Text obsahuje následující odkazy:
Ga 3,28;
Ř 6,3-4;
Ř 6,5-11;
Mt 11,25-27;
J 17,19-23;
Sk 2,42-47;
J 10,10;
Ga 2,20;
Ř 8,10-11;
1 S 2,2;
2 Kr 19,22;
Ž 22,3;
Iz 6,3;
Dt 7,6;
Ž 34,9;
Ř 1,7;
1 K 6,2;
Ř 1,7;
1 K 6,2;
1 J 3,14;
J 5,24-25;
Mt 18,20