Slavnost Seslání Ducha Svatého

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Sk 2,1-11; Žl 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23
Datum: 28. 5. 2023