Slavnost Nejsvětější Trojice

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Dt 4,32-34.39-40; Žl 33; Řím 8,14-17; Mt 28,16-20
Datum: 26. 5. 2024