Slavnost Narození Páně

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Iz 52,7-10; Iz 9,1-3.5-6; Žl 98; Žid 1,1-6; Jan 1,1-18; Lk 2,1-14
Datum: 25. 12. 2023