Slavnost Narození Páně

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Hledaný citát: Jan 1,5-12 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Iz 9,1-3.5-6; Iz 52,7-10; Žl 96; Žl 98; Tit 2,11-14; Žid 1,1-6; Lk 2,1-14; Jan 1,1-18
Datum: 25. 12. 2022