Slavnost Ježíše Krista Krále

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Ez 34,11-12.15-17; Žl 23; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Datum: 26. 11. 2023