8. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Sir 27,5-8; Žl 92; 1 Kor 15,54-58; Lk 6,39-45
Datum: 27. 2. 2022