8. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Sir 27,5-8; Žl 92; 1 Kor 15,54-58 ; Lk 6,39-45
Datum: 3. 3. 2019