6. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Lv 13,1-2.45-46; Žl 32; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
Datum: 14. 2. 2021