33. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Př 31,10-13.19-20.30-31; Žl 128; 1 Sol 5,1-6; Mt 25,14-30
Datum: 19. 11. 2023