31. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Dt 6,2-6; Žl 18; Žid 7,23-28; Mk 12,28b-34
Datum: 31. 10. 2021