31. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Mal 1,14b-2,2b.8-10; Žl 131; 1 Sol 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Datum: 5. 11. 2023