3. neděle adventní

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Sof 3,14-18a; Iz 12,2-3.4bcd.5-6; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18
Datum: 12. 12. 2021