23. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Iz 35,4-7a; Žl 146; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
Datum: 5. 9. 2021