20. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Iz 56,1.6-7; Žl 67; Řím 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Datum: 20. 8. 2023