2. neděle adventní

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Iz 40,1-5.9-11; Žl 85; 2 Petr 3,8-14; Mk 1,1-8
Datum: 6. 12. 2020