18. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Iz 55,1-3; Žl 145; Řím 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Datum: 2. 8. 2020