14. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Ez 2,2-5; Žl 123; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
Datum: 4. 7. 2021