12. neděle v mezidobí

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Job 38,1.8-11; Žl 107; 2 Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
Datum: 20. 6. 2021