1. neděle postní

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Dt 26,4-10; Žl 91; Řím 10,8-13; Lk 4,1-13
Datum: 6. 3. 2022