1. neděle postní

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Gn 2,7-9; Gn 3,1-7; Žl 51; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11
Datum: 1. 3. 2020