1. neděle adventní

Zdroj: Bible na neděli - texty ze serveru www.vira.cz
Téma: Iz 63,16b-17.19b; Iz 64,2b-7; Žl 80; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Datum: 29. 11. 2020